parallax background

E-Muhtasil Makbuzu


E-Mustasil Makbuzu Nedir ?

Defter tutan çiftçi veya toptancılar, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler için müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadır. E-Müstahsil Makbuzu, bu belgenin elektronik versiyonudur. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirtilen usul ve esaslarla düzenlenen, saklanan ve iletilen e-Müstahsil Makbuzu, yine GİB'e raporlanır. Müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olmaya başlamıştır. E-Müstahsil Makbuzu uygulaması zorunlu değildir ve bu uygulamayı kullanmak için Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına dahil olmanıza da gerek yoktur.


E-Müstahsil Makbuzunda bulunması zorunlu olan bilgiler1)Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN'si ve adresi
2)Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası
3)Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN'si ve ikametgah adresi
4)Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı
5)İsteyen, müstahsil makbuzundaki zorunlu bilgilere ek olarak ihtiyaçlar doğrultusunda farklı bilgilere de yer verilebilir.

E-Müstahsil Makbuzu uygulamasından yararlanma yöntemleri


1) GİB Portalı aracılığıyla
2) Özel Entegratörler aracılığıyla
3) Kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemine entegrasyonu yoluyla

My e-Fatura aktivasyon adımları

E-Fatura mükellefi olmak için Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden mali mühür başvurusu yapmalısınız.
Mali mührünüzü aldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) web sitesinden elektronik fatura başvurusu yapmalısınız. Başvuru yöntemi olarak 'özel entegrasyon' seçeneğini işaretleyip mali mührünüzü kullanabilirsiniz.
Aldığınız mali mühürle GİB başvurusunu tamamlandıktan sonra e-Mikro Portal kayıt formunu doldurarak süreci tamamlayabilirsiniz.

My e-Fatura'yı kullanmaya başlamadan önce E bilisim destek hattını arayıp ayarlarınızı yaptırabilirsiniz.

Mikro Yazılım ürünlerinin ücretsiz demosunu talep etmek için .
Bizleri 0212 909 09 55 numaralı telefonumuzu arayarak demo taleplerinize istinaden iş ortaklarımıza yönlendireceğiz.