İstediğiniz verileri A şirketinden B şirketine, istediğiniz belge serileri ve belge sıra numaraları ile istediğiniz şekilde aktarabilirsiniz.

Mikro Konsilide aktarım programı ile, A ve B şirketleri gibi çoklu veritabanınızı C şirketinde toplayabilirsiniz.

Excel'den MİKRO formatına irsaliye aktarımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Excel Dosyasını Hazırlama
  • İrsaliye bilgilerini içeren bir Excel dosyası hazırlayın. Bu bilgiler genellikle müşteri bilgileri, ürünlerin tanımı, miktarı, birim fiyatı, vergi oranları vb. içerir.
 2. Excel Dosyasını İçe Aktarma
  • MİKRO formatına uygun bir yazılım veya uygulama kullanarak Excel dosyanızı içe aktarın. Bazı programlar, Excel dosyalarını doğrudan içe aktarmanıza veya kopyalamanıza izin verir.
 3. Verileri Biçimlendirme
  • İçe aktarılan verileri MİKRO formatına uygun olarak biçimlendirin. Bu, verileri doğru alanlara yerleştirme ve gerektiğinde formatlama veya düzenleme işlemlerini içerir.
 4. İrsaliye Oluşturma ve Gönderme
  • Biçimlendirilmiş verileri kullanarak irsaliye oluşturun. MİKRO formatını destekleyen bir yazılım veya platform kullanarak irsaliye oluşturabilir ve gerektiğinde bu irsaliyeyi müşterilere gönderebilirsiniz.
 5. Doğrulama ve Düzeltme
  • Oluşturulan irsaliyeleri kontrol edin ve doğrulayın. Herhangi bir hata veya eksiklik varsa düzeltme yapın ve gerekirse tekrar gönderim yapın.
 6. Arşivleme ve İzleme
  • Oluşturulan irsaliyeleri arşivleyin ve takip edin. Müşterilerle yapılan işlemleri kaydetmek ve takip etmek, muhasebe ve vergi uyumluluğu açısından önemlidir.

Bu adımları izleyerek, Excel'de hazırladığınız irsaliye bilgilerini MİKRO formatına aktarabilir ve gerektiğinde irsaliyeleri oluşturabilirsiniz. Ancak, MİKRO formatına uygun bir yazılım veya uygulamanın kullanılması gerekebilir ve bu yazılımın sağladığı özelliklere bağlı olarak adımlar değişebilir.