parallax background

E-Mutabakat


E-Mutabakat nedir?

E-Mutabakat, beyanname alış (BA), beyanname satış (BS), cari hesap mutabakatları ve ekstre karşılaştırma işlemlerini faks ya da telefona gerek kalmadan tüm cari hesaplarınız için topluca yapmanızı sağlayan sistemdir.


İletişime Geç

My e-Mutabakat'ın avantajlarıGelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) göndereceğiniz BA ve BS formları öncesinde tüm alacak ve borç hesaplarınızı eşitlemenizi sağlar. Ayrıca diğer
işletmelerle kolayca BA-BS ve ekstre karşılaştırması yapmanızı sağlar. Böylece mutabakat sürecini kolaylaştırmış ve hızlandırmış olursunuz. Excel ile kolayca aktarım yapmanızı sağlar.
Kağıt, iş gücü, arşivleme ve kargo maliyetlerini azaltır, zamandan tasarruf ettirir, verimliliğinizi artırır.
Mutabakatı elektronik ortama taşıdığı için hem hız ve kolay kullanım sunar hem de hata yapma ihtimalini azaltır.
Kullanıcı sınırlaması olmaksızın kullanım sağlar.