parallax background

E-Serbest Meslek Makbuzu


E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

E-Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri için düzenlediği, matbu serbest meslek makbuzu ile aynı kanuni özelliklere sahip, hizmet alanın isteğine göre elektronik ortamdan veya kağıt olarak iletilebilen, dijital olarak saklanan ve ibraz edilen bir elektronik belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) raporlanır. Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler (mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçılar) 1 Ocak 2018 tarihinden beri uygulamaya dahil olma imkanına sahiptir.


İletişime Geç

My e-Serbest Meslek Makbuzu’nun AvantajlarıVeri kaybının önüne geçer.
Serbest meslek makbuzlarınızı 10 yıl süreyle güvenli biçimde saklar.
Baskı, arşivleme, depolama, kargolama süreçlerini ve neden oldukları mali yükleri ortadan kaldırır.
htemel hataları en aza indirerek hızlı, güvenilir ve kolay bir işlem süreci sunar.
İşletmenizi zamandan tasarruf ettirir. • Kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korumanıza