Sophos Firewall

SOPHOS XG FİREWALL


Firewall (Güvenlik Duvarı) iç ağa gelen ve iç ağdan çıkan trafiği denetlemek ve yetkisiz erişimleri ve zararlı aktiviteleri tespit edip önlemek için tasarlanmış yazılım veya donanım tabanlı olarak ya da ikisinin bileşimi olarak üretilen ağ güvenlik cihazlarından biridir.

Sistem odaları içerisinde barındırılan cihazların kesintisiz çalışması için gerekli ortamı sağlamak oldukça önemlidir. Sistem odasında fiziksel değerlerde yaşanabilecek sorunlar cihazların kapasitesinin düşmesine, durmasına hatta bozulmasına neden olabilmektedir.

Ağa giren veya ağdan çıkan tüm trafik firewall üzerinden geçirilerek her bir mesajın incelenmesi ve daha önceden belirlenmiş güvenlik kriterlerine uymayan mesajların bloke edilmesi sağlanır. Böylece güvenli olarak nitelendirilen kurum iç ağı ile güvensiz ağ olarak nitelendirilen internet arasındaki trafiğin erişim kontrolü ve denetlenmesi sağlanırken saldırı veya tehdit unsuru taşıyan


Ağa giren veya ağdan çıkan tüm trafik firewall üzerinden geçirilerek her bir mesajın incelenmesi ve daha önceden belirlenmiş güvenlik kriterlerine uymayan mesajların bloke edilmesi sağlanır. Böylece güvenli olarak nitelendirilen kurum iç ağı ile güvensiz ağ olarak nitelendirilen internet arasındaki trafiğin erişim kontrolü ve denetlenmesi sağlanırken saldırı veya tehdit unsuru taşıyan mesajların iç ağa erişmeden engellenmesi amaçlanmaktadır. Güvenlik duvarı yapılandırılırken kurallarda belirtilen trafiğin ağa erişimine izin verilip diğer tüm trafiğin engellenmesi esasına göre ayarlama yapılmaktadır.

Firewall riskli faaliyetlere, şüpheli trafiğe ve gelişmiş tehditlere karşı üstün görünürlük sağlar ve ağınızın kontrolünü yeniden kazanmanıza yardımcı olur. Derin öğrenme ve izinsiz giriş önleme gibi güçlü, yeni nesil koruma teknolojileri kurumunuzu güvende tutar. Otomatik tehdit yanıtı, ağınızdaki güvenli sistemleri anında tanımlar ve izole eder, tehditlerin yayılmasını durdurur.