Dijital Dönüşüm Nedir?

 
Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınması dijital dönüşüm olarak adlandırılır. Dönüşüm, dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımızı taşımaya yardımcı olur. Alışverişin şeklinin e-ticarete kaydığı günümüzde, güvenlikten ödeme sistemlerine her yerde dijital dönüşüm etkisini gösterir durumdadır. Alışılagelmiş dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme ve saklama yöntemleri değişirken, maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler ise rekabette bir adım öne geçiyor

Dijital dönüşüm şu ürünleri kapsar:

e-Posta: Bürokratik süreçlerdeki dilekçelerin dijital versiyonu olarak kullanılır.
Kayıtlı elektronik posta (KEP): e-Postanın, e-imza ile gönderimdeki tüm adımları kayıt altına alan ve yasal geçerliliği olan iletişim türüdür.
e-Fatura ve e-Arşiv: Kağıt faturaların dijital versiyonuna denir.
e-Defter: Yevmiye defteri ve defteri kebirin dijital versiyonu olarak kullanılır.
e-İmza: Artık hayatımızın her alanında yer alan ıslak imzanın dijital versiyonudur.
e-Devlet: Devlet dairelerinde bulunmamıza gerek kalmadan ve sıra beklememeden erişebildiğimiz devlet kurumlarıdır.
e-Ticaret: Dükkan ve alışverişleri dijital ortama taşıyan ve mekana gitmeye gerek kalmadan ürün ve hizmetleri özgürce alıp satabildiğimiz dijital süreçtir.
e-Bilet: Günümüzde yolcu ve havayolu şirketi arasında kağıt bilet kullanımını ortadan kaldıran biletleme sistemine denir.