E-Beyanname Nedir? Nasıl kullanılır?

 

e-Beyanname Nedir?


e-Beyanname; vergi dairesine bildirilmesi gereken evrakların fiziki ortamda uygulanması yerine elektronik ortam üzerinden bildirilmesidir. e-Beyanname belgesi ile kâğıt üzerinde hazırlanan beyanname aynı bilgileri içerir. Bu sebeple, hukuki anlamda herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Fiziki beyanname ve e-Beyanname arasındaki en önemli fark; zamandan ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilebilmesidir.

e-Beyanname kullanmanın avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

-Bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlarınız ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
-e-Beyanname hazırlama işlemini hızlıca gerçekleştirme imkânına sahip olduğunuz için zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
-Kontrol mekanizması sayesinde hatalı beyanname oluşturma olasılığı minimum düzeyde olur.
-Geçmiş beyannamelerinize istediğiniz an erişme imkânına sahip olursunuz.
-Yöneticiler için raporlamada büyük kolaylık sağlar.

e-Beyannameye Nasıl Başvuru Yapılır?
e-Beyanname uygulamasından faydalanabilmek için öncelikle kullanacağınız elektronik beyanname programını indirmeniz gerekir. İndirdiğiniz program vasıtası ile vergi dairesine e-Beyanname bildiriminde bulunabilirsiniz. Ancak, tüm bu adımlardan önce vergi dairesine başvurmanız gerekir. Bu başvuruyu ise gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kişilerin, Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu’nu doldurması ve vergi dairesine ileterek sağlaması önem arz eder. Başvuru işlemini gerçek kişi iseniz kendinizin yapması gerekirken; tüzel kişi iseniz kanuni temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirmeniz gerekir.
Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra Beyanname Düzenleme Programı olan uygulamalardan birini, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nin internet sitesi aracılığı ile indirmeniz mümkündür. Tercih ettiğiniz elektronik beyanname programını cihazınıza nasıl kuracağınız İnternet Vergi Dairesi’ne ait internet sitesinde anlatılmaktadır.

e-Beyanname Nasıl Hazırlanır?
Bilgisayarınıza gerekli programı indirip kurduktan sonra e-Beyanname hazırlama işlemine başlayabilirsiniz. e-Beyanname hazırlama aşamasında internet kullanımı şart olmadığından bilgisayarınızda bir dosya üzerinden de bu hazırlığa başlamanız mümkün olur. Ancak baştan sona program üzerinde işlemleri gerçekleştirmek istemeniz halinde yaptığınız adımları siteye yüklemelisiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait siteye kullanıcı adınız ile şifrenizi girmek suretiyle girişi gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme girdikten sonra ise hazırladığınız dosyaları buraya yükleyebilirsiniz.
Yükleme işlemini tamamladığınız andan itibaren ilgili vergi dairesi hazırladığınız e-Beyannameyi inceler ve hatasız bulması halinde kabul eder. Ancak, e-Beyannamede bir hata bulunması halinde vergi dairesi tarafından ilgili kişiye bu durum bildirilir ve düzeltme istenir. e-Beyannamenin kabul edilip onaylandığı aşamadan itibaren ise mükellefe online ortam üzerinden tahakkuk fişi gönderilir.

e-Beyanname düzenleme programları aşağıdaki gibidir:

-Java Runtime Environment isimli programı kullanarak e-Beyanname düzenleme formunun çalışması sağlanır.
-Beyanname Düzenleme Programı ile beyannamenizi hazırlayabilmeniz mümkün hale gelir.
-Adobe Acrobat Reader programı ile PDF formatına sahip dosyalar görüntülenebilir. Beyanname ve tahakkuk fişleri PDF formatında olduğundan bunları görüntüleyebilmeniz için bu programı indirmeniz gerekir.

e-Beyannameleri Kimler Gönderebilir?


Elektronik beyanname verebilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:
Katma Bütçeli İdareler
-İl Özel İdareleri
-Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
-Kamu İktisadi Teşebbüsleri
-Belediyeler ile buna bağlı iktisadi işletmeler
-Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri
-Özerk Kuruluşlar
-Döner Sermayeli İşletmeler
-Diğer Kamu Kurumları
-Avukatlar
-Noterler
-Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
-Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri
-Bir işletmeye bağlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanun gereğince ruhsata sahip olan meslek mensuplarınca muhasebeye ilişkin işlemleri yapan mükellefler
-Bir sınırlamaya dahil olmaksızın Yeminli Müşavirler ile tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler