İrsaliye ve fatura arasındaki farklar

 

İrsaliye nedir?

İrsaliye, satıcı tarafından hazırlanan herhangi bir malın satış işlemenin tamamlanmasının ardından bedelin tutarını gösteren belgedir. Bir işletmenin bir miktar ürününün satımını gerçekleştirmek için o ürünlerin başka adreslere taşınmasına ihtiyacı varsa taşınma işlemlerine ait tarih, teslim alanın adı, adres gibi bilgilerin işlendiği bir belge çıkartmak durumundadır. Bu belgeye irsaliye adı verilir. İrsaliyeler ürünün satışının tamamlanmasının ardından verilmelidir. Herhangi bir ürünün satışının yapılmasının ardından o ürünün istenen adrese teslim edilebilmesi için sevk irsaliyesi düzenlemesi gerekir. Satıcı, ürünün depodan çıkarıldığının ve istenilen adrese teslim edildiğinin kanıtı olarak hazırlamış olduğu e-irsaliye belgesini imzalar.

Fatura nedir?

Satılan ürün veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek adına emtiayı satan veya hizmeti gerçekleştiren şirket sahibi tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

İrsaliye ve faturanın farkı nedir?

İrsaliye ve fatura birçok kişi tarafından sıkça karıştırılır. Ancak fatura ile sevk irsaliyesi arasında birden fazlal fark vardır. Bilinmesi gereken en önemli konular, sevk irsaliyesinin fatura yerine kullanılamayacağıdır. Her iki belgenin kullanım amaçları ve şekilleri birbirinden farklıdır. Sevk irsaliyesi, yukarıda da belirttiğimiz gibi ürünün bir adresten farklı bir adrese taşınma işlemi için satıcı firma tarafından düzenlenirken fatura o ürünün direkt olarak satışı için düzenlenir.Bu iki belge için iki farklı kullanım alanı olması nedeniyle şirketten belge beyanı istenmesi durumunda sevk irsaliyesi fatura yerine fatura da sevk irsaliyesi yerine gösterilemez.

İrsaliyeli fatura nedir?

Fatura ve sevk irsaliyesi ile beraber bir de sevk irsaliyeli faturayı anlatalım. Birçok kişi tarafından bilinen haliyle fatura ve sevk irsaliyesi satıcı firma tarafından ayrı olarak hazırlanan tamamen farklı belgelerdir. Ancak çeşitli şirketler bazı durumlarda bu iki belgenin birlikte hazırlanmasına ihtiyaç duyabilir. Fatura ve sevk irsaliyesinin beraber hazırlanmak istendiği durumlarda oluşturulan belgeye sevk irsaliyeli fatura adı verilir. Sevk irsaliyeli fatura üzerinde, hem fatura bilgileri yer alır hem de sevk ile ilgili bilgiler bulunur.